الکترولیز

استفاده از یک دستگاه با فرکانس بالا با خاصیت حرارتی که در این روش سوزن نازکی را با ایجاد حرارتی حدود ۹۰ درجه داخل فولیکول مو کرد و ریشه مو را می سوزانند(بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد سفید شده می باشد.

نگاه کلی به الکترولیز

 در واقع الکترولیز روش کارآمدی برای زدودن دائمی موها است و اساس آن جاگذاری یک سوزن فلزی به درون فولیکول مو است تا سلول های فعال را در  ریشه مو تخریب کند. در اینجا فرض می کنیم که فولیکول مو مانند یک فرورفتگی لوله مانند به درون پوست است که مو در درون آن رشد می کند. مزیت بزرگ این روش به خاطر این حقیقت است که فولیکول درمان شده به طور موثر به وسیله سوزن الکتریکی دیگر قادر به ایجاد موی جدید نیست. چون سلول های فعال ریشه مو در واقع از بین رفته است.

ابزار مورد نیازالکترولیز :

الکترولیز

انواع مختلفی از تجهیزات الکترولیز کننده در کلینیک های زیبایی مورد استفاده است. در اینجا شرح کلی در مورد هر کدام ارائه می دهیم :

۱- الکترولیز مستقیم

۲- الکتروکواگولاسیون

۳- نوع ترکیبی

۴- انواع خانگی

۱- الکترولیز مستقیم 

این روش که امروزه کاربرد کمتری دارد براساس استفاده از یک جریان مستقیم الکتریکی (جریان گالوانیک) که سبب تخریب سلول های فولیکول می شود قرار دارد. عیب عمده این روش نیاز به برقراری یک جریان طولانی به مدت یک دقیقه یا بیشتر برای هر مو و ایجاد درد است. مزیت اصلی آن کارآیی خیلی بهتر به نسبت سایر روش های الکترولیز است.

۲- الکتروکواگولاسیون

این روش جدیدتر است و در حال حاضر به صورت رایج در کلینیک های زیبایی به کار می رود. در این روش یک جریان الکتریکی با فرکانس بالا به وسیله تولید گرما در فولیکول سبب تخریب ریشه مو می گردد. اسم های دیگر این روش عبارتند از : دیاترمی، ترمولیز، جریان متغیر با فرکانس بالا، امواج کوتاه.

در الکتروکواگولاسیون از جریان متغیری با فرکانس بالا استفاده می شود. این جریان از طول سوزن عبور کرده و باعث داغ شدن فولیکول مو و تخریب آن می گردد با این دستگاه جریان فقط به مدت چند ثانیه برقرار می شود.

۳- روش ترکیبی

 در این روش از هر دو شیوه الکترولیز مستقیم و الکتروکواگولاسیون استفاده می شود و برای برداشتن موهای زبر موثرتر است.

دستگاه های خانگی

اساس استفاده از این دستگاه ها مشابه روش های گفته شده قبلی است ولی جریان الکتریکی به وسیله باتری تامین می شود. سوزن در درون فولیکول مو قرار داده می شود تا به ریشه مو برسد، سپس جریان الکتریکی برای تخریب ریشه برقرار می شود. مشکل عمده استفاده خانگی این است که چون استفاده کننده از آن حرفه ای نیست. درمان مناطق خاصی چون صورت مشکل است و فرد باید به وسیله یک آینه کار را انجام دهد و درمان به کندی صورت می گیرد. به طور کلی این روش در مورد مناطق خیلی پرمو توصیه نمی شود.