موضوع:

کاشت مو

روش:

طبیعی

طول درمان:

یک ماه

یکی از روشهای تشخیص و انتخاب روش به این گونه است که، به صورت آزمایشی چند عدد مو با پانچ برداشت می شود، و در صورتیکه موهای بیمار در حین برداشت قطع نشوند می‌توان از روش FIT استفاده نمود. اما در صورتیکه موها در حین برداشت قطع شوند بایستی از روش FUT استفاده شود.در بیمارانی که پوست موی سرشان ارتجاع کمی دارد و یا بیمارانی که تمایل دارند پوست پشت سر را کوتاه نگاه دارند روش FIT بهتر است. هر دوی این روشها جز روشهای متداول کاشت مو هستند. انتخاب روش بستگی به شرایط بیمار، وضعیت طاسی بیمار، وضعیت بانک مو، و میزان شلی یا سفتی پوست سر دارد.